Quick Scan

Falanx Advies - Quick ScanMet een eerste quick-scan bepaalt Falanx Advies de milieutechnische en bouwkundige staat waarin een object, gebouw of locatie zich bevindt. Afhankelijk van de uitkomst kan de quick-scan het begin zijn van een uitgebreider onderzoeks- en saneringstraject.

Doel van de Quick Scan is het beantwoorden van de vraag “bevindt er zich wel of geen asbest in het gebouw dan wel vastgoedportefeuille ” Dit type onderzoek wordt toegepast als ondersteunend instrument voor een eerste screening van een gebouw en/of een vastgoedportefeuille.

De Quick Scan geeft een betrouwbaar beeld met betrekking tot de aanwezigheid van asbest. Bij de uitvoering ervan geldt het ruimtelijk ontwerp van het gebouw of de locatie als leidraad voor het onderzoek. De toegepaste bouwmaterialen in het directe bereik van de gebruiker en de hoofdcomponenten van de installaties worden in het onderzoek betrokken.

Voordelen van een Quick Scan:

  • Korte rapportage
  • Geschikt voor opname en verwerking in het beheerprogramma
  • Ondersteunend risico-onderzoek
  • Ondersteunend met betrekking tot vastgoedtransacties