Projectmanagement

Falanx - Project management

Projectmanagement asbestverwijdering

Door het huidige milieubeleid en de strenge normeringen is het zeer belangrijk om op de juiste wijze met asbest om te gaan. Falanx Advies garandeert u die zorgvuldigheid. Door langdurige veldervaring kan Falanx Advies alle mogelijke situaties herkennen en daardoor pragmatisch inspelen op onverwachte omstandigheden.

Falanx Advies heeft veel ervaring op het gebied van asbest- en sloopadvies bij grootschalige projecten in de petrochemie, industrie, utiliteit en woningbouw. Falanx Advies is steeds opzoek naar de juiste vertaling van de theorie naar de praktijk. Onze opdrachtgevers worden ondersteund bij het nemen van complexe beslissingen door ze te voorzien van de meest recente relevante informatie en wijzigingen in wet- en regelgeving.

Tijdens de planvorming

In de fase van planvorming leidinggeven aan dit proces. Afhankelijk van de aard en omvang van het project ondersteund door specialisten om te komen tot de meest kostenvoordelige oplossing van het asbestvraagstuk.

De projectmanager ondersteunt de opdrachtgever tijdens de fase van planvorming. Tevens geeft de projectmanager leiding aan de specialisten bij het ontwikkelen van:

 • Beleid en strategie
 • Investeringsraming
 • Communicatie
 • Uitvoeringsplan
 • Sloopmelding en eventuele vergunningaanvraag

Tijdens aanbesteding en gunning

Het namens de opdrachtgever organiseren van aanbestedingen, onderhands, meervoudig onderhands of openbaar. Beoordelen van de inschrijvingen en de voorgestelde wijze van uitvoering. De aard van de werkzaamheden is mede bepalend voor de aanbestedingsvorm. Meer in detail omvatten de activiteiten:

 • Advies met betrekking tot de aanbestedingsvorm
 • Aannemers selectie
 • Uitschrijven van de aanbesteding
 • Houden van de aanbesteding
 • Aanwijzing
 • Nota van inlichtingen
 • Beoordeling inschrijvingen
 • Gunningsadvies

Tijdens uitvoering

Het leidinggeven aan en het houden van toezicht op het saneringsproces. De projectmanager vertegenwoordigt de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de gehele project organisatie. Hij draagt zorg voor de kwalitatief en het financieel afwikkelen van de asbestsanering.

De projectmanager is de intermediair tussen opdrachtgever en uitvoering. Hij vertegenwoordigt de opdrachtgever en draagt zorg voor naleving van het contract. Tot de taken behoren onder andere:

 • Algemene projectorganisatie en procescontrole
 • Het op elkaar afstemmen van de verschillende disciplines
 • Het organiseren en voorzitten van het overleg tussen betrokken partijen
 • Doorlooptijden en bewaking van de voortgang in tijd
 • Financiële afwikkeling en bewaking van de voortgang in geld
 • Calculatie en registratie van meer- / minderwerk
 • Beoordeling werkmethode en toezicht naleving wet en regelgeving
 • Toezicht op naleving van het bestek