Projectmanagement

Aanbestedingen asbest en sloop

Bij een asbestsanering en/of sloopproject komt heel wat kijken. Milieu- en afvalregelingen zijn daarbij niet over het hoofd te zien. Bij asbest en sloopwerkzaamheden komt immers milieubelastend materiaal vrij, dat niet alleen geregistreerd maar ook correct en gescheiden afgevoerd moet worden.

Falanx Advies - Sloop

Falanx Advies kan u adviseren bij:

 • Het opstellen van een sloopbestek
 • Het opnemen van sloopwerken
 • Het bepalen van vrijkomende hoeveelheden tijdens de sloop
 • Het opstellen van een directiebegroting of kostenraming
 • Het professioneel begeleiden van sloopwerken
 • Aannemersselectie
 • Het adviseren en co√∂rdineren bij en van aanbestedingen
 • Gunningsadvies
 • Directievoering
 • Het adviseren over milieu- en afvalregelingen en wetgeving
 • WABO traject en vergunningaanvraag

Projectvoorbereiding

Het maken van een plan van aanpak met bijbehorende bestek, bestekeisen en kostenraming/directiebegroting. In de voorbereiding van het sloopproject kan Falanx Advies de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Opstellen van plan van aanpak
 • Sloopmelding en eventueel aanvragen van de benodigde vergunningen
 • Overleg gemeente en overheid
 • Overleg met nutsbedrijven
 • Informeren omwonenden
 • Bepalen afkomende materialen
 • Bepalen hoeveelheden
 • Opstellen van een risicoanalyse

Aanbesteding en gunning

Het gehele traject van het selecteren van aannemers tot en met de gunning behoort tot de werkzaamheden die u kunt overlaten aan Falanx Advies. Falanx Advies adviseert en ondersteunt haar opdrachtgever met betrekking tot de aanbesteding en gunning op de volgende terreinen:

 • Bestek en bestekeisen
 • Aannemers selectie
 • Opstellen van de aanvraag
 • Aanwijzing
 • Nota van inlichtingen
 • Houden van de aanbesteding
 • Beoordelen van de ingekomen stukken aan de gestelde eisen
 • Gunningsadvies

Begeleiding en directievoering

Van toezicht tot de volledige directievoering van een sloopproject. Falanx Advies kan dit geheel voor de opdrachtgever realiseren en aansturen op onderstaande punten:

 • Planning
 • Budget
 • Naleving bestek en bestekeisen
 • Controle meer/minderwerk
 • Wettelijke voorschriften
 • Beoordeling alternatieven, technisch en financieel
 • Veiligheid