Projecten

Projecten Woningbouw

2009-2011 Project ” ’t Swafert” te Hengelo

Onderzoek en advies met betrekking tot de asbestsanering en herstel van circa 200 seniorenwoningen, in gebruik en bewoond. PVE, bestek, aannemersselectie, aanbesteding en gunningsadvies. Directievoering en financiële afwikkeling.

2008-2010 Project “Waldervaart” te Schagen

Onderzoek en advies ten bate van de asbestsanering (woning in gebruik) en herstel van 186 woningen, aannemersselectie aanbesteding en gunningsadvies. Directievoering en financiële afwikkeling.

2010 Project “Waterlandplein” Amsterdam

Onderzoek en advies voor afgaand aan de totaalsloop van 228 portiekwoningen ten bate van asbestsanering. Namens de eigenaar directievoering, administratie en financiële afwikkeling.

Projecten Utiliteitsbouw

2000 Project “DGW&T Zeisterspoor” te Leusden

Tankwerkplaats MCW te Leusden 10.000 m2 kruipruimte asbest- besmet zand verwijderen en aanbrengen van betonnen fixatielaag.

2001 Project “Kamerling Onnes Lab” te Leiden

Asbestsanering voorafgaande van renovatiesloop.

2003 Brandweerkazerne aan het Smallepad te Amersfoort

Asbestsanering en totaalsloop.

2009-2012 Winkelcentrum “Schalkwijk” te Haarlem

Onderzoek, rapportage en advies met betrekking tot de sanering van spuitasbest en het herstel van circa 80 winkelunits voor diverse eigenaren. Tevens PVE, bestek, aannemersselectie, aanbesteding en het gunningsadvies. Begeleiding asbestsanering namens eigenaren, directievoering en financiële afwikkeling. Bijstand en advies aan de CVvE.

2010-2012 Winkelcentrum “Molenwijk” te Amsterdam

Second- opinion, onderzoek en advies in verband met de asbestsanering van/in het winkelcentrum. Begeleiding aannemer, beoordeling werkwijze en meer en minderwerk.

2010-2012 Winkelcentrum “De Gordiaan” te Lelystad

Second- opinion, onderzoek en advies in verband met de asbestsanering en sloop in/van het winkelcentrum.

Aannemersselectie, aanbesteding en het gunningsadvies van asbestsaneringen tijdens gebruik.

2010 Project Zusterflat Verpleeghuis “Bornholm” te Hoofddorp

Onderzoek en advies, aannemersselectie, aanbesteding en gunningsadvies. Ten bate van de asbestsanering en totaalsloop van een zusterflat.

2011 Project “Het Speelhuis” te Helmond

Asbestsanering en totaalsloop na brand van het theater Het Speelhuis in Helmond.

2013-2015 Winkelcentrum “Schalkwijk” te Haarlem

Onderzoek, rapportage en advies met betrekking tot de renovatie, asbestsanering van spuitasbest en herstel, van een 3 winkelunits van totaal 1.100 m2. Verbouwing naar 2 units, inclusief bouwkundige werkzaamheden. PVE, bestek, aannemersselectie, aanbesteding en het gunningsadvies. Begeleiding asbestsanering, renovatie en verbouwing namens de eigenaar, directievoering en financiële afwikkeling.

2014 Project Vijfhoevenlaan te Vlijmen

Asbestsanering en totaalsloop, PVE, bestek, aanbesteding en gunningsadvies. Directievoering en financiële afwikkeling.

2014 Project te Oudheusden

Totaalsloop van een voormalig basisschool bestaande uit modulebouw.

Toch nog een koper gevonden voor het hergebruik van de units (620 m2)
PVE, bestek, aanbesteding en gunningsadvies. Directievoering en financiële afwikkeling.

2015 Project te Alkmaar

Onderzoek en advies met betrekking tot de schending van de mededelingsplicht.

Asbestsanering en renovatiesloop.
PVE, bestek, aannemersselectie, aanbesteding en het gunningsadvies.
Directievoering en financiële afwikkeling.

2014-2015 Project accommodatie vv Haarteeg te Haarsteeg

Asbestsanering en totaalsloop, PVE, bestek, aanbesteding en gunningsadvies. Directievoering en financiële afwikkeling.

Projecten Industrie

2001-2002 Project Philips DAP te Drachten

Asbestsanering van 50.000 m² zolders boven draaiende productielijnen.

2008-2009 Project Favini Apeldoorn

Asbestonderzoek en advies met betrekking tot de voormalige papierfabriek.

2010-2011 Project houthandel locatie Amsterdam Houthaven en locatie Bilthoven

Onderzoek en advies, PVE, bestek, aannemersselectie, aanbesteding en het gunningsadvies. Asbestsanering en totaalsloop van de twee locaties. Directievoering en financiële afwikkeling.

2010 Project houthandel locatie Lienden

Onderzoek en advies, PVE, bestek, aannemersselectie, aanbesteding en het gunningsadvies met betrekking tot de asbestsanering en totaalsloop.

2010-2011 Project voormalige Trega / Sphinks locatie te Maastricht

Onderzoek en advies, PVE, bestek, aannemersselectie, aanbesteding en gunningsadvies. Asbestsanering en totaalsloop van 8 hectare bebouwd (terrein 13 hectare). Directievoering en financiële afwikkeling.

2014-2015 Project Fuji Tilburg

PVE, bestek, advies en technische bijstand in het kader van de sloop van een circa 36.000 m² productieplant.

Projecten Monumentaal

1999 Voormalige “zeepziederij” te Delftshaven

Asbestsanering voorafgaand aan renovatie.

2001 Project “Kamerling Onnes Lab” te Leiden

Asbestsanering voorafgaande aan de renovatiesloop.

2002 Stadhuis Rotterdam

Diverse asbestsaneringen.

2002 Project Frans Hals Museum te Haarlem

Asbestsanering voorafgaand aan de renovatie.

Projecten juridisch

2010- 2012 Geschil in het kader van de verkoop van het oude gebouwencomplex van het Zuiderziekenhuis te Rotterdam. Ontbinding van de koopovereenkomst door schending mededelingsplicht

Dossieronderzoek, onderzoek, advies en getuigendeskundige in de procedure.

2015 Project te Middenbeemster

Onderzoek en advies met betrekking tot een illegaal uitgevoerde asbestsanering, na de verkoop van voormalig kantoorpand.

Tot Heden

Technische bijstand en advies in het kader van geschillen en juridische procedures, zoals kostenverhaal, onderzoek en beoordeling documenten, bestekbeoordeling, dossieronderzoek en onafhankelijk advies. Optreden als deskundige in geschillen en procedures.

Projecten Onderhanden

Project te Oost- Nederland

Aanbesteding asbestinventarisaties 37 locaties, beoordeling rapportages (inclusief asbestbeheerplan / gebruikers protocol) en kostenramingen sanering en herstel.

Asbestsanering in 8 locaties.
PVE, bestek, aannemersselectie, aanbesteding en het gunningsadvies.
Directievoering en financiële afwikkeling.

Aanbesteding bodemonderzoeken voor 8 locaties.

Projecten te Haarlem

Asbestsanering, renovatiesloop en herstel van twee winkelunits.
PVE, bestek, aannemersselectie, aanbesteding en het gunningsadvies.
Directievoering en financiële afwikkeling.

Project te Bergen op Zoom / Wouwse Plantage

Asbestsanering en totaalsloop.

Project juridisch

Haarlem. Onderzoek, advies, bijstand en getuigendeskundige in twee juridische procedures in verband met kostenverhaal en in één procedure met betrekking tot de mededelingsplicht.

Haarlem. Onderzoek, advies en bijstand aan de eigenaar van een winkelpand. Geschil na facturering door de aannemer van de kosten voor een niet uitgevoerde asbestsanering zonder vrijgave.

Bergen op Zoom / Wouwse Plantage. Onderzoek en advies met betrekking tot de schending van de mededelingsplicht.

Alkmaar. Onderzoek en advies met betrekking tot de schending van de mededelingsplicht.

Referenties op verzoek verkrijgbaar.