Onderzoek

Research op locatie

Het onderzoek op locatie door Falanx Advies kan de opdrachtgever inzicht geven in alle problemen welke bij de uitvoering van het sloopproject zouden kunnen spelen. Door hier vroegtijdig op in te spelen kunnen vertragingen voorkomen worden. Vertragingen werken kostenverhogend.

Falanx Advies - SloopDoor het uitvoeren van een grondig onderzoek op locatie kan Falanx Advies de volgende zaken bepalen:

 • Inschatten risico’s ten aanzien van de belendingen
 • Bepalen logistieke aanpak
 • Bepalen werkterrein
 • Bepalen slooptechniek en of alternatieven
 • Werkvolgorde
 • Benodigde vergunningen
 • Aanpassingen openbare ruimte
 • Inschatting maken van de te verwachten overlast

Deskresearch

Het onderzoeken van de gebouwhistorie door Falanx Advies vereist een doelmatige aanpak van het project. Falanx Advies kan door het uitvoeren van deskresearch de volgende zaken bepalen:

 • Afkomende materialen
 • Aanwezigheid van chemicali├źn
 • Constructieve aanpassing voor belendingen
 • Bepalen van tijdelijke voorzieningen
 • Risico op aanwezigheid van bodemverontreiniging
 • Voorzieningen nutsbedrijven
 • Bepaling her te gebruiken materialen