Juridisch

Beoordeling externe documenten, juridisch advies en procedures

Bij een asbestsanering en of sloop zijn vaak meerdere specialistische partijen betrokken. Al deze partijen voorzien u van technische gegevens en adviezen. Maar hoe weet u welk advies in uw situatie het beste is? Falanx Advies kent de terminologie en alle inhoudelijke haken en ogen. Als geen ander is Falanx Advies daardoor in staat om de adviezen, de rapportages, bestekken en de opleverdocumenten te beoordelen en u hierover te adviseren.

Falanx Advies - Juridisch
Falanx Advies kan u adviseren bij:

  • Het beoordelen van asbestinventarisaties conform SC540
  • Het beoordelen van vrijgaven conform NEN 2990
  • Het beoordelen van risicobeoordelingen conform NEN 2991
  • Het beoordelen van werkplannen
  • Beoordeling bestek
  • Beoordeling meer en minderwerk
  • Het beoordelen van opleverdocumenten
  • Dossieronderzoek
  • Contra-expertise en onderzoek in verband met kostenverhaal en juridische procedures

Referenties zijn op verzoek beschikbaar.