Asbestadvies

Asbestadvies en plan van aanpak

Plan van aanpak

Falanx Advies - AsbestSaneren van asbest volgens de geldende wet en regelgeving en de meest geëigende techniek. Inpassen hiervan in de bedrijfsvoering van de gebruiker. Falanx Advies adviseert haar opdrachtgever inzake uitvoering en planning.

Het opstellen van het plan van aanpak geënt op de meest geëigende techniek en afgestemd op de bedrijfsvoering van de gebruiker. Vertalen van dit plan in contractdocumenten ten behoeve van de aanbesteding. Hoofdonderdelen van het uitvoeringsplan zijn:

 • Opstellen van de kwaliteitseisen
 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Uitwerken van de techniek
 • Logistieke aanpak uitvoering
 • Tijdsplanning
 • Directiebegroting
 • Contract

Asbestbeheersplan/gebruikersprotocol

Het opstellen, vastleggen en controleren van een asbestbeheersplan/gebruikersprotocol voor het omgaan met de asbestsituatie in gebouw of object in een niet-sloopsituatie. Het bouwbesluit geeft aan dat in situaties waarin saneren van asbest niet noodzakelijk dan wel onmogelijk is de veiligheid met betrekking tot het asbest gewaarborgd dient te worden.

De belangrijkste onderdelen asbestbeheersplan/gebruikersprotocol zijn:

 • De gebruiksbeperkende maatregelen om blootstelling aan astbest te voorkomen
 • Overzicht van de aanwezige asbestbronnen
 • Procedures voor informatieverstrekking
 • Procedures voor het werken aan asbestbronnen
 • Registratie van de werkzaamheden
 • Controleplan
 • Calamiteitenplan
 • Communicatie

Het woord asbest is beladen en zorgt regelmatig voor een sfeer waarin nuchter denken wordt uitgebannen.

Met een communicatieplan ondersteunt Falanx Advies haar opdrachtgever en ondersteunt haar opdrachtgever bij de communicatie met:

 • Eigen personeel en personeel derden
 • Klanten, opdrachtgevers en derden
 • De pers